Serviceaftale

Skadedyrskontrollens sikringsaftaler!

 

Skadedyrskontrollen er et professionelt landsdækkende skadedyrsfirma, som igennem mange år har specialiseret sig i forebyggelse og bekæmpelse mod diverse skadedyr.

 

Den erfaring vi har skabt os gennem tiden er, at den bedste måde ikke at få ”ubudne gæster” på, er uden tvivl, at tænke forbyggende i stedet for at vente til skaden er sket.

 

Hvorfor er forebyggelse så vigtig:

Udover de farlige bakterier som rotter og mus har og derved kan overføres til os mennesker, kan de anrette store og omkostelige skader på vores bygninger og installationer med deres gnaven.

 

Rotter kan nemt gnave sig igennem både aluminium, zink, plast, kalksten og mursten - bare deres tænder kan få fat. Derudover oplever vi også, at både mus og rotter gnaver i f.eks. el-kabler og derved kan forårsage strømafbrydelser og kortslutninger, som i visse tilfælde kan være en direkte årsag til brand.

 

Virksomheder/bygninger generelt:

Hvis man er en levnedsmiddelvirksomhed kan det medføre, at man udover besværet og udgifterne med reparationer og maskinnedbrud, har følgevirkninger som produktionsstop og økonomiske tab osv.

 

Dernæst er de farlige bakterier fra rotter og mus heller ikke noget man skal ønske sig i sin virksomhed. Lovgivningen ser, begrundet nok, med meget alvorlige øjne på sikkerheden i disse typer af virksomheder, som i værste tilfælde medfører lukning af din virksomhed indtil problemerne er løst. Så der skal ikke herske tvivl om, at forebyggelse fremmer al fornuft.

 

Men gældende for alle typer af virksomheder, mener vi, at man skal forebygge frem for at vente til skaden er sket. Der er ingen tvivl om at både æstetisk, hygiejnisk samt økonomisk, er rotter og mus i enhver form, således uønskede i din virksomhed eller din bolig.

 

Hvorfor bruge Skadedyrskontrollen:

Fordelen ved at tegne en skadedyrsforsikring hos Skadedyrskontrollen er, at du fremadrettet kan føle dig tryg og sikker på, at du i din virksomhed eller bolig, har et professionelt skadedyrsfirma til at forebygge og bekæmpe indtrængen fra uønskede skadedyr.

 

Hos Skadedyrskontrollen er det yderst vigtigt, at vi altid har en høj professionel tilgang til alle vore kunders ønsker. Vi er altid opdateret og opmærksomme på de problemer, der kan forekomme i en bekæmpelsesstrategi mod diverse skadedyr.

 

Hvem hjælper vi og hvad kan vi tilbyde:

Vi hjælper alle former for erhverv, offentlige og private.

 

Skadedyrskontrollen har en stor erfaring og professionelle løsningsmodeller inden for områder som, boligforeninger, levnedsmiddelvirksomheder, virksomheder generelt, hoteller, restauranter, caféer, kommuner, institutioner, hospitaler, plejehjem, m.v.

 

 

  • Skadedyrskontrollen tilbyder dig en sikringsaftale, hvor vi hver gang udfører

en gennemgående og professionel bygningsgennemgang og tilser hele din

ejendom mod indtrængning af skadedyr.

 

  • Du vil efter hvert servicebesøg få tilsendt en inspektionsrapport på mail,

hvor vi udførligt beskriver, hvad vi har set og hvad vi har gjort.

 

  • Hvis der skulle vise sig et problem via vores gennemgang, vil du altid få

en grundig rådgivning om hvilke bygningsmæssige tiltag der kan iværksættes,

for at afhjælpe et eventuelt problem og derved begrænse indtrængen fra

gnaverne.

 

 

Udover en sikringsaftale mod rotter og mus, kan vi også hjælpe med at forebygge og bekæmpe andre former for skadedyr som f.eks. insekter, duer, kakerlakker, væggelus, bananfluer, møl, m.m.

 

Hvad gør du:

Kontakt os på 2210 5030 eller via vores mail: info@skadedyrskontrollen.dk og hør nærmere om hvordan vi kan hjælpe dig, med at skabe et trygt og sikkert skadedyrsfrit miljø.

 

Skadedyrskontrollen besøger gerne – og uden beregning - din virksomhed eller bolig og udfører en kvalitetsgennemgang, så du derved fremadrettet får den bedste og rigtige løsning, samt et præcist tilbud til din virksomhed eller bolig.

 

Prisen for en sikringsaftale varierer alt efter aftalens omfang. Men vores priser er fordelagtige og konkurrencedygtige.

 

Skadedyrskontrollen ApS CVR: 36984341

Åbningstider: Alle dage 07:00 - 21:00