GDPR

Telefon: 2210 5030

Persondataforordningen (GDPR)Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

At Skadedyrskontrollen ApS er dataansvarlig og ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.


At du er velkommen til at kontakte Birte Hjorth

Telefon: 20978886

Mail: bh@skadedyrskontrollen.dk


At formålet med behandling af dine personoplysninger er at håndtere og administrere vores forpligtigelser over for dig, samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder.


At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er samtykke, afgivet ved en aktiv handling (f.eks. klikke ”ok” eller fortsætte brugen af hjemmeside)


At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige persondata som navn, firmanavn, adresse, tlf.nr. samt e-mail.


At vi ikke videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere.


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


Du har indsigts-og rettelsesret, dvs. du kan når som helst få tilsendt alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.


Du har ret til sletning, dvs. du har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter alle oplysninger om din henvendelse løbende, dog vil henvendelser der bliver til et kundeforhold blive gemt i længere tid (typisk 5 år) af regnskabsmæssige eller juridiske årsager. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.


Du har ret til begrænsning af behandling. Dvs. du kan selv styre eventuel begrænsning af behandling, da du selv styrer alle brugerrettigheder.


Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.


Du har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan få udleveret dine personoplysninger på et sikkert IT format.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller

e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dkSkadedyrskontrollen ApS   CVR: 36984341

Åbningstider: Alle hverdage fra 08:00 - 18:00