Husklanner

Husklanner skal tages alvorligt!

Husklanner kan hurtigt og nemt sprede sig, især i boligblokke.


Husklanner i en beboelser kan stamme fra duereder på loftet eller fra en død fugl i en aftrækskanal. Døde mus eller rotter under gulvene eller på loftet kan være arnesteder, og larverne kan også udvikle sig i en pose tørfoder til hunde eller katte.


Det anbefales at behandlinger mod husklanner skal foretages af professionelle.


Lyder det alvorligt? - Ja, det kan det sagtens være.


Men vi kan hjælpe dig!


Vi har hurtig udrykning til vores kunder og vores priser er fordelagtige og konkurrencedygtige.


Kontakt os på 2210 5030 eller via vores mail: info@skadedyrskontrollen.dk og hør nærmere om hvordan vi kan hjælpe dig, med at skabe et trygt og skadedyrsfrit miljø.Biologi:

Husklanneren (Dermestes haemorrhoidalis) er blevet et almindeligt dyr i Danmark, navnlig i de større byer. Den voksne bille er knap 1 cm lang og nærmest bådformet. Den er ensartet sortbrun, bortset fra undersiden, hvor en mængde små hår giver den et gyldent skær.


Husklanner lægger sine æg i døde dyr ligesom spyfluerne, men klannerlarverne kan i modsætning til fluelarverne også udnytte de tørre dele af ådslerne såsom brusk, tørre kødrester, huder osv.

I en husholdning kan klannerlarverne bl.a. leve af varer, som indeholder dødt dyrisk materiale, f.eks. tørfisk og tørfoder til hund og kat, eller madrester, der ikke ryddes væk.


Under de mest gunstige omstændigheder, ved 20°C, er larverne ca. en måned om deres udvikling; men hvis det er koldere, eller føden er knap, kan de være flere måneder om udviklingen fra æg til voksen.

De fuldvoksne larver vil normalt forlade det, de har levet af, og opsøge et beskyttet sted, hvor de kan forpuppe sig. I en lejlighed vil de ofte søge ned under gulvene, hvilket kan give store problemer. Finder de ikke et naturligt hulrum til forpupningen, gnaver de gange ind i f.eks. træværk eller papem¬ballage. De gange, som husklannerlarver gnaver, er ca. 2 cm dybe og cirkelrunde med en diameter på 3-4 mm.


Larverne forpupper sig i gangene og forvandler sig til voksne biller. Billerne kan klække året rundt, men de fleste kommer frem i maj-juni, og det er navnlig på denne årstid, at man ser den voksne bille.

De voksne biller kan leve i månedsvis; de er meget aktive og har tilbøjelighed til at vandre og flyve omkring, så de kan træffes langt fra arnestedet.


Skade:

Husklanner kan være et alvorligt skadedyr på lagre med tørret fisk, foder med kødbenmel, ugarvede huder og deslige. Men også i boligejendomme kan husklannere blive et stort problem grundet de hurtigt kan sprede sig til andre lejemål. Især dueproblemer kan være skyld i at der kommer klannere.

Larvernes tendens til at gnave sig ind i ting inden forpupningen kan forårsage andre skader f.eks. på et lager, hvor de gnaver sig ind i emballage til andre varer.

På steder, hvor der er meget svære angreb, kan deres gange svække træværket.


Misligholdte lejligheder:

I huse eller lejligheder, hvor beboerne i en længere periode ikke har fjernet madresterne, eller der af andre grunde har været gode muligheder for klannerne, kan de optræde i titusindvis. Ved istandsættelsen af sådanne lejligheder skal man være opmærksom på, at et stort antal larver kan være søgt ned under gulvene. Selv ved grundig rengøring og sprøjtning rammer man ikke dyrene under gulvene, og en del af dem kan dukke frem fra deres skjul i løbet af det næste halve års tid og eventuelt genere nye beboere i lejligheden.


Bekæmpelse:

Husklanner kan om sommeren simpelthen komme flyvende ind gennem åbentstående vinduer.

Optræder de i større mængde, eller dukker der larver op, må man som det første skridt prøve at finde ud af, hvor de stammer fra.

Har man fuglereder eller hvad det nu måtte være, anbefaler vi at man kontakter os så hurtigt som muligt så fuglerederne kan blive fjernet og at der bliver behandlet med et sprøjtemiddel mod krybende og kravlende insekter.

Man må være forberedt på, at der trods disse foranstaltninger stadig kan dukke biller op andre steder i huset eller lejligheder, idet enkelte eksemplarer kan have fjernet sig så meget fra det sted der behandles, at de går ram forbi.


Hvorfor kontakte os:

Vi tager altid udgangspunkt i den konkrete sag og laver en professionel behandlingsstrategi for den enkelte kunde. Vi har altid en professionel skadedyrsspecialist fra Skadedyrskontrollen tilknyttet til hver enkelt sag. Skadedyrsspecialisten vil altid kunne svare på de mange spørgsmål, som kan forekomme i forbindelse med en behandlingsplan.

husklanner
klanner larve