Fuglemider

Telefon: 2210 5030

Problemer med Fuglemider skal tages alvorligt!

Miderne kan oftest spores tilbage til due- eller spurvereder, der befinder sig på loftet eller udvendig på bygningen, grundet fuglenes efterladenskaber.

 

I beboelsesejendomme kan fuglemider bliver et alvorligt problem.


Fuglemider kan nemt sprede sig til resten at beboelsen via vægge og rørgennemføringer og foretages

behandlingen ikke straks og grundigt, kan man risikere at miderne udvandrer

yderligere i ejendommen på jagt efter føde, og i løbet af kort tid vil de kunne træffes

overalt i ejendommen.


Fuglemider kan bide mennesker, for at suge blod. Bidende kan være ret smertefulde og i

nogle tilfælde forårsage kraftig hudirritation hos mennesker.


Lyder det alvorligt? - Ja, det kan det sagtens være.


Men vi kan hjælpe dig!


Vi har hurtig udrykning til vores kunder og vores priser er fordelagtige og konkurrencedygtige.


Kontakt os på 2210 5030 eller via vores mail: info@skadedyrskontrollen.dk og hør nærmere om hvordan vi kan hjælpe dig, med at skabe et trygt og skadedyrsfrit miljø.


Biologi:

Flere forskellige midearter kan angribe vilde og tamme fugle. Den mest almindelige fuglemide her i landet er kyllingemiden (Dermanyssus gallinae), som hyppigst findes hos høns, men også hos duer og en lang række vilde fugle. Miderne kan i nogle tilfælde forårsage hudirritation hos mennesker.

De voksne kyllingemider er ca. 1 mm lange og helt røde, når de lige har fyldt sig med blod. Efterhånden som blodet fordøjes, bliver miderne lidt mindre og antager sorte eller grålige farver. Efter længere tids sult er de nærmest hvidlige. Voksne kyllingemider har - som alle mider - 4 par ben. De har to sæt munddele, hvoraf de såkaldte overkæber er formet som skarpe stiletter, der bruges til at stikke og suge blod med.

 

Kyllingemiderne er hovedsagligt aktive om natten. Om dagen sidder de for det meste skjult i revner og sprækker - ofte i eller nær fuglereden eller hønsenes siddepinde. Miderne lægger også deres æg på disse steder. Hunnen lægger op til 10 æg ad gangen og kan gentage dette flere gange. Der kræves dog et blodmåltid mellem hver æglægning. De voksne mider kan i øvrigt klare sig 4-5 måneder uden blod. Udviklingen fra æg til voksen kan i sommertiden gennemføres på 8-10 dage. Fra ægget klækker en larve, der i modsætning til de øvrige stadier kun har 3 par ben. Larven tager ingen føde til sig. De to følgende nymfestadier kræver blod for at kunne udvikle sig videre.

 

Bekæmpelse:

I beboelsesejendomme kan miderne sædvanligvis spores tilbage til due- eller spurvereder, der befinder sig på loftet eller udvendig på bygningen. Rederne fjernes, og deres omgivelser behandles herefter med et insektpudder eller et sprøjtemiddel mod krybende og kravlende insekter. Som omtalt bør man især have sin opmærksomhed rettet mod revner og sprækker. Foretages behandlingen ikke straks og grundigt, kan man risikere, at miderne udvandrer på jagt efter føde, og i løbet af kort tid vil de kunne træffes overalt i ejendommen. Man kan opleve voldsomme invasioner, hvis duer lukkes ude fra et loftsrum, uden at man samtidigt fjerner rederne og foretager en bekæmpelse af fuglemiderne.

 

Hvorfor kontakte os:

Vi tager altid udgangspunkt i den konkrete sag og laver en professionel behandlingsstrategi for den enkelte kunde. Vi har altid en professionel skadedyrsspecialist fra Skadedyrskontrollen tilknyttet til hver enkelt sag. Skadedyrsspecialisten vil altid kunne svare på de mange spørgsmål, som kan forekomme i forbindelse med en behandlingsplan.

fuglemider

Skadedyrskontrollen ApS   CVR: 36984341

Åbningstider: Alle hverdage fra 08:00 - 18:00