Flæskeklanner

Telefon: 2210 5030

Flæskeklanner skal tages alvorligt!

Flæskeklanner i en beboelser kan stamme fra duereder på loftet eller fra en død fugl i en aftrækskanal. Døde mus eller rotter under gulvene eller på loftet kan være arnesteder, og larverne kan også udvikle sig i en pose tørfoder til hunde eller katte.


Flæskeklanner kan hurtigt og nemt sprede sig, især i boligblokke.


Det anbefales at behandlinger mod flæskeklanner skal foretages af professionelle.


Lyder det alvorligt? - Ja, det kan det sagtens være.


Men vi kan hjælpe dig!


Vi har hurtig udrykning til vores kunder og vores priser er fordelagtige og konkurrencedygtige.


Kontakt os på 2210 5030 eller via vores mail: info@skadedyrskontrollen.dk og hør nærmere om hvordan vi kan hjælpe dig, med at skabe et trygt og skadedyrsfrit miljø.Biologi:


Flæskeklanneren (Dermestes lardarius) hører til klannernes familie (Dermestidae). De voksne biller er brunsorte og kendes på det lysebrune takkede tværbånd hen over den forreste halvdel af ryggen. Voksen flæskeklanner størrelse er 7-9 mm.


Larven:

Larverne er mørkebrune, dog lysere på undersiden og tydeligt leddelte med lange børster strittende fra alle led. På det bageste synlige led har larverne to mørke kitinkroge. Larvens naturlig størrelse er op til 15 mm. Larveudviklingen tager under de mest gunstige betingelser cirka en måned. De fuldvoksne larver forlader normalt det, de har levet i, og opsøger et beskyttet sted, hvor de kan forpuppe sig.Skade:

Klannerne er en insektgruppe, hvis larver i vid ud¬strækning har specialiseret sig i at udnytte rester af døde dyr. Via deres levevis er de altså med til at føre materialet ind i naturens kredsløb igen. Flæskeklan¬neren lægger sine æg i kadavere, ligesom f.eks. spyfluen, men klannerlarverne kan i modsætning til fluelarverne også udnytte de tørre dele som brusk, indtørrede kødrester, huder osv.

 

Flæskeklannerens spiseseddel er i øvrigt righoldig; foruden i "naturlige" ådsler trives de godt i røget eller saltet kød, i klipfisk og fiskemel, i tør ost, i hunde¬kiks, og i tørkost til f.eks. hunde og katte. Det sker også, at de forgriber sig på havregryn og lignende plantekost.

 

Flæskeklannere starter som larver i ådsler, (døde dyr) kødrester mv. Man forebygger bedst ved at fjerne alle mulighederne for at larverne kan udvikle sig, altså en grundig rengøring af køkkenet, (bortskaffelse). Og dernæst også at sørge for at der ikke ligger døde dyr i konstruktionen, (det kunne være mus, rotter eller duer – typisk på loftet). Bedste anbefaling er nok at tage fat på et skadedyrsfirma, til at håndterer problemet.

Og det ville da være en god idé at informere de øvrige beboere om problemet.

 

Flæskeklanneren kan godt gnave i husets trækonstruktion og bør derfor være dækket af din insektforsikring, hvis de har gnavet så meget i f.eks en bærende konstruktion, at der er fare for træets bæreevne. Det er i de fleste forsikringsvilkår et krav, at der er fare for bæreevnen. Det er dog dig som forsikringstager, der har bevisbyrden herfor. Hvis de ikke har gnavet så bæreevnen er i fare, er skaden ikke dækket og jeg vil anbefale dig at få en af vores skadedyrs specialister ud, og få dem fjernet ved sprøjtning.

 

På lagre med dyrefoder eller på minkfarme kan de imidlertid udvikle sig i tusindvis, og gøre stor skade på emballage og træværk. Finder de ikke et passende, naturligt hulrum til formålet, gnaver de sig ind i træværk. Herved kan de på lagre forårsage yderligere skade. På uopvarmede steder som f.eks. lofter over¬vintrer de som voksne biller, og man ser så først noget til dem det følgende forår, når de bliver aktive igen. De voksne biller er meget livlige, og da de fly¬ver udmærket, kan de træffes langt fra arnestedet.

 


Hvorfor kontakte os:

Vi tager altid udgangspunkt i den konkrete sag og laver en professionel behandlingsstrategi for den enkelte kunde. Vi har altid en professionel skadedyrsspecialist fra Skadedyrskontrollen tilknyttet til hver enkelt sag. Skadedyrsspecialisten vil altid kunne svare på de mange spørgsmål, som kan forekomme i forbindelse med en behandlingsplan.

flæskeklanner
klannerlarve

Skadedyrskontrollen ApS   CVR: 36984341

Åbningstider: Alle hverdage fra 08:00 - 18:00