Duer

Duer kan hurtigt blive et alvorligt problem!

duer

Når duerne slår sig ned og bygger reder på vores bygninger kan det medføre alvorlige gener.

Vi oplever tit at duerne tilsviner virksomheder eller bygninger generelt, med deres

redematerialer og fugleekskrementer.


Duernes ekskrementer er meget syreholdige og kan derfor ødelægge enlang række af

materialer, der ikke tåler syre, f.eks. biler, tage, beton m.m. kan være udsat. Dernæst kan

de også forårsage tilstoppet tagrender, loftarealer, udluftningskanaler osv.


Derudover kan rederne indeholde mange forskellige former forskadedyr som kan vandre

ind i vores boliger. Her er særligt tale om fuglelopper, mider,små parasitter der suger blod

fra os mennesker samt flere typer af møl, som kan forårsage store skade på vores tøj og fødevarer.


Duerne kan give luftvejs og allergi gener, dertil kommer at duerne kan fungere som smittespredere og overføre en lang række alvorlige sygdomme til os mennesker, som papegøjesyge, salmonella, fugleinfluenza, E. coli og campylobacter.


Lyder det alvorligt? - Ja, det kan det sagtens være.


Men vi kan hjælpe dig!


Vi har hurtig udrykning til vores kunder og vores priser er fordelagtige og konkurrencedygtige.


Kontakt os på 2210 5030 eller via vores mail: info@skadedyrskontrollen.dk og hør nærmere om hvordan vi kan hjælpe dig, med at skabe et trygt og skadedyrsfrit miljø.


Hvordan og hvad gør vi:

Skadedyrskontrollen har mange års erfaring i at forebygger og sikre dine bygninger professionelt mod duer, inden problemerne opstår. Langt det mest effektive er, at gøre nærmiljøet så ugæstfrit for duerne, at de finder et andet sted at slå sig ned. Det gør vi ved at sørge for at gøre opholdspladser og siddemuligheder bliver så ugæstfrie som muligt.


Vi påmontere anordninger på tagrenderne i rustfrie materialer, så duerne ikke har mulighed eller lyst til at sidde der. Dernæst kan vi på b.la. udhæng af bygninger, påmonterer pigge/fransk sikring. I visse tilfælde kan fangstfælder til duer også være den rigtige løsning.


Hvis det allerede er gået galt og man opdager at duer har tilsvinet f.eks. lofter eller andet, med deres efterladenskaber, klare vi også opgaver som oprens og desinficering.

Vi udfører oprens efter duer!
Vi forebygger og sikre din bygning mod duer
Fransk sikring / duepigge

Biologi:

De duer, som bygger på og i vore bygninger, er forvildede efterkommere af almindelige tamduer. Ligesom deres forfædre, de europæiske klippeduer, foretrækker de at bygge på afsatser højt til vejrs. Duerne kan klare sig med meget lidt redemateriale.


Ringduer, tamduer og til dels tyrkerduen er de mest almindelige duearter i Danmark. Navnlig ringduen og tamduen optræder i meget stort antal og har tilpasset sig livet i byerne og omkring mennesker. Selvom duerne som art har stor gavn af de fremragende rede-faciliteter og det spiselige affald, vores byer giver nem adgang til, så er de ikke lige populære overalt.


Duerne kaldes også "luftens rotter", hvilket skyldes deres veludviklede formeringsevne. Under optimale forhold, kan et par tamduer kan få op til 9 kuld af 2 unger årligt. Ringduerne er knap så hurtige på aftrækkeren og får - ligesom tyrkerduen - typisk kun 2-3 kuld årligt pr. par.


Duer lever primært af korn, frø og plantedele, men navnlig duer i byerne er ret alsidige og vænner sig hurtigt til at spise praktisk taget alt organisk materiale, de kan komme i nærheden af.