Duemider

Telefon: 2210 5030

Duemider skal bekæmpes professionelt!

Duemider kan nemt sprede sig til resten at beboelsen via vægge og rørgennemføringer og foretages behandlingen ikke straks og grundigt, kan man risikere at miderne udvandrer yderligere i ejendommen på jagt efter føde, og i løbet af kort tid vil de kunne træffes overalt i ejendommen.


Miderne kan oftest spores tilbage til due- eller spurvereder, der befinder sig på loftet eller udvendig på bygningen, grundet fuglenes efterladenskaber.


Sultne duemider kan bide mennesker, for at suge blod. Bidende kan være ret smertefulde og i nogle tilfælde forårsage kraftig hudirritation hos mennesker.


Lyder det alvorligt? - Ja, det kan det sagtens være.


Men vi kan hjælpe dig!


Vi har hurtig udrykning til vores kunder og vores priser er fordelagtige og konkurrencedygtige.


Kontakt os på 2210 5030 eller via vores mail: info@skadedyrskontrollen.dk og hør nærmere om hvordan vi kan hjælpe dig, med at skabe et trygt og skadedyrsfrit miljø.Biologi:

Duemiden (Argas reflexus) er en stor, ægformet mide. Hunnen kan blive over 1 cm lang og mere end ½ cm bred. Duemidens mindste stadier, larverne, er derimod mindre end 1 mm.

Duemider lever i nærheden af tamduernes reder og kan forekomme i et stort antal i gamle dueslag. Mellem måltiderne - hvor de suger blod fra duerne - opholder miderne sig i revner og sprækker højst et par meter fra selve rederne.

 

Når en duemide klækker fra ægget, er den mindre end 1 mm. Den opsøger straks en due eller dueunge, som den klamrer sig fast til og suger blod af i 2-10 dage. Den forlader sin vært efter måltidet og kravler i skjul i en sprække, for at skifte hud. Dette gentager sig flere gange, indtil den har udviklet sig til en kønsmoden hun eller han. Hannen suger kun blod en gang om året, mens hunnen efter parringen skal have et blodmåltid for hvert hold æg, hun lægger. Hun lægger 20-70 æg ad gangen, og æggene klækker efter en månedstid.

 

Duemider kan leve længe. Deres livscyklus varer normalt 2-3 år, men i kølige omgivelser kan dyrene tåle at sulte i flere år. Der foreligger beretninger om nedlagte dueslag i Tyskland, hvor der stadig var store bestande af duemider efter hhv. 13 og 21 år. Så lang overlevelse hører dog til undtagelserne. Erfaringen herhjemme er, at miderne sjældent ses efter det femte år, men enkelte kan forekomme - også på senere tidspunkter.


 

Bekæmpelse:

I beboelsesejendomme kan miderne sædvanligvis spores tilbage til due- eller spurvereder, der befinder sig på loftet eller udvendig på bygningen. Rederne fjernes, og deres omgivelser behandles herefter med et insektpudder eller et sprøjtemiddel mod krybende og kravlende insekter. Som omtalt bør man især have sin opmærksomhed rettet mod revner og sprækker. Foretages behandlingen ikke straks og grundigt, kan man risikere, at miderne udvandrer på jagt efter føde, og i løbet af kort tid vil de kunne træffes overalt i ejendommen.

Man kan opleve voldsomme invasioner, hvis duer lukkes ude fra et loftsrum, uden at man samtidigt fjerner rederne og foretager en bekæmpelse af duemiderne.Hvorfor kontakte os:

Vi tager altid udgangspunkt i den konkrete sag og laver en professionel behandlingsstrategi for den enkelte kunde. Vi har altid en professionel skadedyrsspecialist fra Skadedyrskontrollen tilknyttet til hver enkelt sag. Skadedyrsspecialisten vil altid kunne svare på de mange spørgsmål, som kan forekomme i forbindelse med en behandlingsplan.

duemider

Skadedyrskontrollen ApS   CVR: 36984341

Åbningstider: Alle hverdage fra 08:00 - 18:00