Borebiller

Borebiller skal tages meget alvorligt og bekæmpes i tide!

Borebiller kan anrette store skader på din bygning, og derfor er det vigtigt, at man tager det alvorligt og får bekæmpet det i tide.


Man finder ofte kraftige angreb f.eks. på loftet i folks huse, træværk og inventar i køkkener og kælderrum, udhuse og stalde, på tørrelofter - og i kirker. I stuer kan fodpaneler, træværk og møbler nær kolde og fugtige vægge være særligt udsatte.

borebiller
borebille

Ser det alvorligt ud? - Ja, det kan det sagtens være.


Men vi kan hjælpe dig!


Vi har hurtig udrykning til vores kunder og vores priser er fordelagtige og konkurrencedygtige.


Kontakt os på 2210 5030 eller via vores mail: info@skadedyrskontrollen.dk og hør nærmere om hvordan vi kan hjælpe dig, med at skabe et trygt og skadedyrsfrit miljø.Hvordan behandler vi problemet?

Det inficerede træ, samt det raske træ, overfladebehandles grundigt af to gange, med et specielt træbeskyttelsesmiddel som er et dybde indtrængende insekt- og imprægneringsmiddel, som både forebygger og bekæmper. Vores specielle træbeskyttelsesmidler, er godkendt af Miljøministeriet.

 

Vi giver dig garanti på vores behandlinger!


Biologi:

Den almindelige borebille (Anobium punctatum) kaldes også for træorm. Den voksne borebille er 3-5 mm lang, den er brun og har punktstriber på dækvingerne.

 

Hyppigst sker klækningen fra sidst i juni og til begyndelsen af juli. Billerne lever kun et par uger. De kravler rundt på det træ, hvor de er klækket fra, men kan også flyve, og ofte havner de i stort antal i vindueskarmene. Borebillerne lever også udendørs, i plankeværker, stolper og andet træværk, hvor fugtigheden i træet er tilstrækkelig høj.

 

Billerne viser sig kun i sommermånederne fra juni til august, specielt fra slutningen af juni til begyndelsen af juli kan de være talrige. De gnaver sig ud af det cirkelrunde flyvehul som er cirka en til to mm i diameter, efter at de har ligget er par uger i en puppehule lige under overfladen. Billerne lever kun et par uger og kravler for det meste på det træ, hvor de er klækket fra.

 

Kort efter, at billerne er kommet frem, parrer de sig, hvilket ofte sker i hunnens flyvehul. Hver hun kan lægge 20-60 æg. Hunnen lægger sine æg på beskyttede steder i revner og sprækker på ujævnt træ eller inden for flyvehullerne. Steder med forholdsvis høj luftfugtighed foretrækkes til æg-lægning. De hvidlige æg er forsynet med en klæbe-substands og sidder godt fast på underlaget.


Larverne:

Æggene klækker efter 3-4 ugers forløb, og de små larver gnaver sig ind i træet. Efterhånden som de gnaver sig frem, efterlader de det fordøjede træ i gangen bag sig som tætpakket boremel. Boremelet består af larvernes små, nærmest citronformede ekskrementer. I takt med at larverne vokser, udvides gangene, og de bliver nødt til at gnave gennem årringene. Det er derfor, at gangene i træet får det karakteristiske labyrintagtige forløb. Når larverne passere et gammelt flyvehul, drysser boremelet ud af træet og ned på underlaget.

 

Den hvide krumbøjede larve bliver 5-6 mm lang og lever udelukkende inde i træet. Kommer den uden for gangen, bevæger den sig meget ubehjælpsomt, og den kan ikke vandre fra f.eks. et møbel til et andet. Lavernes udvikling tager normalt 2 til 3 år, i nogle tilfælde helt op til 8 år, afhængig af temperatur og fugtighed samt af træets egenskaber.