Tæppebille

Tæppebiller kræver professionel hjælp!

Tæppebiller kan flyve og dermed komme ind i vores hjem, f.eks. via ad åbne vinduer.

Det er tæppebillernes larver der gør skade på dit inventar.


Har man ikke set klædemøl i sit hjem, vil skader på uldne tekstiler højst sandsynligt være forårsaget af tæppebiller.

Larverne vandrer omkring og gnaver derfor sjældent store huller, men mange små og spredte.Lyder det alvorligt? - Ja, det kan det sagtens være.


Men vi kan hjælpe dig!


Vi har hurtig udrykning til vores kunder og vores priser er fordelagtige og konkurrencedygtige.


Kontakt os på 2210 5030 eller via vores mail: info@skadedyrskontrollen.dk og hør nærmere om hvordan vi kan hjælpe dig, med at skabe et trygt og skadedyrsfrit miljø.


Biologi:

Tæppebiller ser man især om foråret og i sensommeren. Udenfor kan de findes på forskellige blomstrende planter, hvor de spiser nektar og pollen. Voksne tæppebille er cirka 3-4 mm. Billerne kan flyve og dermed komme ind i vores bygninger. Tæppebillen lægger deres æg direkte på tekstiler.


Udviklingstiden fra æg til voksen bille er som regel

et år eller mere. Har man ikke set møl i sit hjem, vil skader på uldne tekstiler højst sandsynligt være forårsaget af tæppebiller.

 

Ofte ser man hverken levende biller eller larver, men finder de tomme, brune larvehuder eller opdager, at der er huller i uldne tekstiler. Tæppebillelarver vandrer omkring og gnaver mange små og spredte huller i vores tekstiler.


Laverne:

Larverne er op til 4-5 mm lange og er gulbrune og beklædt med brunlige hår. I bagenden har de nogle karakteristiske duske af såkaldte spydhår. Føler de sig truet, vil larverne indtage en skræmmestilling med spydhårene rejst i en roset.


Larverne lever stort set af samme slags føde som klædemøllarver, og æggene lægges normalt i fugle- eller musereder eller andre dyreboer, som indeholder fjer, dun og lignende. Larverne kan dog også leve af døde insekter, noget som gør dem frygtede af insektsamlere. De kan desuden leve i ådsler.


tæppebille