Brunstribet kakerlakker

Telefon: 2210 5030

Kakerlakker kan meget hurtigt blive et stort problem!

Kakerlakker kan især blive et uoverskueligt problem i boligselskaber eller fødevarerelaterede

virksomheder, som restauranter, pizzeriaer, bagere osv.


Én kakerlak kan på et år, hurtig blive et uoverskueligt problem, grundet deres forplantningsevne.


Kakerlakker anses desuden for at være smittespreder for sygdomme som f.eks. salmonella,

dysenteri, mave-tarmkatar og tyfus.


Lyder det alvorligt? - Ja, det kan det sagtens være.


Men vi kan hjælpe dig!


Vi har hurtig udrykning til vores kunder og vores priser er fordelagtige og konkurrencedygtige.


Kontakt os på 2210 5030 eller via vores mail: info@skadedyrskontrollen.dk og hør nærmere om hvordan vi kan hjælpe dig, med at skabe et trygt og skadedyrsfrit miljø.Biologi:

Den brunstribede kakerlak (Supella longipalpa) stammer sandsynligvis fra Afrika. I løbet af de sidste par århundreder har den imidlertid bredt sig til alle tropiske og subtropiske egne på jorden. Først i 1970'erne begyndte den at dukke op i Danmark, men man støder ikke på den så ofte, som det er tilfældet med den tyske kakerlak.

 

En voksen brunstribet kakerlak er godt 1 cm lang, lysebrun og med to lysere bånd hen over ryggen. Den bevæger sig lynhurtigt.

 

Den brunstribede kakerlak kræver megen varme for at trives. Den foretrækker temperaturer på mellem 25° og 30°C. Til gengæld kan den klare sig på ret tørre steder. Derfor kan man, i modsætning til den tyske kakerlak, også finde den brunstribede kakerlak i mere tørre lokaler som f.eks. stuer og andre opholdsrum.

 

De brunstribede kakerlakker er lyssky og søger med forkærlighed i skjul på høje steder. De sidder som regel enkeltvis og mere spredt end andre kakerlakker. Ofte finder man dem på reoler og hylder i skjul bag radio-, TV- eller andre apparater, som afgiver varme. Populært kaldes denne kakerlak mange steder for TV-kakerlak.

 

Den brunstribede kakerlak er nærmest altædende og kan f.eks. leve af krummer og af døde insekter.

 

Æggene lægges i kapsler, der hver indeholder ca. 10-20 æg. Hunnen bærer, i modsætning til den tyske kakerlak, kun kapslen et par dage. Derefter aflægges den og klistres fast på dyrenes sædvanlige gemmesteder. Hver hun kan lægge 5-20 kapsler i løbet af sin levetid. Ved almindelig stuetemperatur (ca. 20°C) går der et par måneder eller mere, før de små brunstribede kakerlakunger (nymfer) kommer ud af kapslen. Den hurtigste udvikling - ca. 6 uger - finder sted ved 24-30°C.

 

Udviklingen til kønsmoden kakerlak går gennem en række nymfestadier, som ligner mindre udgaver af den voksne. Ved deres foretrukne temperatur (ca. 30°C) tager udviklingen knap 2 måneder, men ved normal stuetemperatur er de 1/2 år eller mere om det. De kønsmodne individer kan leve i 3-4 måneder ved 25-30°C.

 

Bekæmpelse:

Et væsentligt aspekt i bekæmpelsen af kakerlakker er at gøre livsbetingelserne så dårlige for dem som muligt. Kakerlakker har behov for vand, for megen varme, for vegetabilsk føde og for revner og mindre hulrum til at gemme sig i. Man skal derfor fjerne kakerlakkernes muligheder for at få dækket et eller flere af disse behov. Hvad angår skjulesteder skal man specielt være opmærksom på, at der nemt dannes små mørke hulrum med god varme bag elektriske apparater, der stilles tæt op ad vægge. Da det er vanskeligt at gøre rent sådanne steder, vil kakerlakkerne ofte have adgang til madrester og gode skjulesteder. Derfor bør apparaterne stå med en sådan afstand fra væggen, at ordentlig rengøring er mulig.

 

Konstaterer man kakerlakker i en større ejendom, vil det være fornuftigt at foretage en samlet bekæmpelse, idet kakerlakker meget nemt kan vandre fra lejlighed til lejlighed langs rør og lignende. Det betyder, at bekæmpes der kun i én lejlighed, så flytter man blot problemet videre til naboen, (hvorfra det så i øvrigt kan vende tilbage til én selv igen).

       


Hvorfor kontakte os:

Vi tager altid udgangspunkt i den konkrete sag og laver en professionel behandlingsstrategi for den enkelte kunde. Vi har altid en professionel skadedyrsspecialist fra Skadedyrskontrollen tilknyttet til hver enkelt sag. Skadedyrsspecialisten vil altid kunne svare på de mange spørgsmål, som kan forekomme i forbindelse med en behandlingsplan.

kakerlakker
kakerlakker

Skadedyrskontrollen ApS   CVR: 36984341

Åbningstider: Alle hverdage fra 08:00 - 18:00